top of page

צור קשר

פרטיך נשלחו בהצלחה!

ביטוח תאונות אישיות

 

ביטוח תאונות אישיות בא לכסות ולפצות על כול אותם מקרי תאונה המתרחשים באופן בלתי צפוי אם זו נפילה בבית, תאונת דרכים, תאונת עבודה וכיו"ב.

 

למרות הזהירות שאנו נוקטים, כלפי עצמנו וכלפי היקרים לנו, תאונות קורות, בבית ומחוצה לו.

 

ביטוח תאונות אישיות מספק רשת הגנה וביטחון למקרה של תאונה שבגינה ישנן הוצאות כלכליות בלתי צפויות קצרות וארוכות טווח.

 

הביטוח מקנה פיצוי במידה וארעה נכות בעקבות התאונה, אובדן כושר עבודה או חלילה מוות.

 

הביטוח מאפשר התמודדות והמשך שגרת החיים תקינה ככול האפשר, מבלי לפגוע במקורות המימון של המבוטח ומשפחתו.

 

הביטוח מכסה הוצאות בעקבות תאונה באופן זמני ובאופן תמידי, בהתאם למצב הרפואי ולקביעת אחוזי הנכות הקבועים בחוק.

 

במקרה של מות המבוטח, יועברו כספי הפיצוי למוטבים המוגדרים בפוליסת הביטוח.

 

 

 

bottom of page