top of page

צור קשר

פרטיך נשלחו בהצלחה!

פנסיה גמל וחיסכון

 

ביטוח פנסיוני הוא מכלול דרכים שנועדו להבטיח לאדם העובד (שכיר או עצמאי)

מענה בשלושה מצבים של פגיעה ביכולתו להתפרנס (ולפרנס את משפחתו) מעבודתו

  • נכות, הפוגעת בכושר ההשתכרות או מבטלת אותו לצמיתות

  • זקנה (גיל פרישה), המביאה ליציאתו של העובד ממעגל העבודה.

  • מות המבוטח, המשאיר את המוטבים (בד"כ המשפחה) ללא מפרנס

 

לביטוח פנסיוני משמשים כלים מגוונים:

  • קרן פנסיה

  • ביטוח מנהלים

  • קופת גמל לתגמולים

  • קרן השתלמות

 

לעידוד הביטוח הפנסיוני ניתנות הקלות מס בגין כספים המופנים למטרה זו, ולעתים מוטלת חובה לביטוח פנסיוני.

 

הביטוח הפנסיוני הוא ביטוח  הבא להבטיח את עתידך ועתיד משפחתך, המכוון ליום שלאחר הפרישה.

 

אנו עובדים שנים רבות, מפרנסים, מתקדמים בסולם הדרגות, במשכורות ובאיכות החיים, הביטוח הפנסיוני מבטיח שלא נאבד את שהשגנו מבחינה כלכלית, גם כשיגיע היום שלנו לצאת ממעגל העבודה ובעצם להפסיק את מקור פרנסתנו.

 

ישנה חשיבות גדולה מתמיד להיערך לגיל הפרישה ולימים הבאים לאחריה, מכיוון שתוחלת החיים עולה מיום ליום, עם התקדמות הרפואה והטכנולוגיה, אנו חיים שנים רבות יותר מבעבר, ומשיגים רמת חיים גבוהה, בעלת סטנדרטיים מסוימים הדורשים יכולת כלכלית על מנת לממנה.

 

הביטוח הפנסיוני מבטיח את המשך קיומם של אותם הרגלים, איכות חיים ויכולות שסיגלנו לעצמנו ולמשפחתנו לאורך השנים.

 

 

bottom of page