top of page

תאריך אחרון

להפקדות סוף שנה

31.12.2015

הוצאה מוכרת 

לצרכי מס

נזילות בתום

6 שנים

הלוואה עד

50% מהצבירה

פטור ממס

רווח הון

חיסכון 
לטווח בינוני

4.5%

מההכנסה השנתית

מוכר לצרכי מס

דמי ניהול

אטרקטיביים

צור קשר

קרן השתלמות

אפיק החיסכון המומלץ ביותר לעצמאים!!!!

עצמאי/ת יקר/ה הפקד/י עוד היום לקרן השתלמות!!

פרטיך נשלחו בהצלחה!

הפרשות לקרן השתלמות - מעמד עצמאי

סוג הפרשה

 

תקרת הכנסה קובעת ב-₪

 

תקרת הפקדה שנתית ב-₪

 

 

 

שיעור ההוצאה המותרת בניכוי עד 7%

עצמאי

 

₪ 264,000

 

₪ 18,480

 

 

 

עד 4.5% מוכר

הטבה

 

פטור ממס רווח הון

 

 

 

הקטנת החבות במס

אפיק החיסכון המומלץ ביותר לעצמאים !!!!

חגית רון - 050-6560545

 

                   פרסום זה אינו מהווה תחליף ו/או חוות דעת באשר לכדאיות 

ההשקעה והוא אינו מהווה תחליף לליווי אישי אשר יינתן בכפוף לחוק. הפנייה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

bottom of page