top of page

צור קשר

פרטיך נשלחו בהצלחה!

ביטוח מנהלים

 

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל, המיועד לשכירים ועצמאיים.

 

 הפרמיה החודשית משולמת במסגרת חישוב השכר, ומורכבת מ- 3 רכיבים: ניכוי מהעובד, הפרשת מעביד לתגמולים, הפרשת המעביד לפיצויי פיטורים.

 

אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים, ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח – פוליסת ביטוח.

 

היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים קבועים ולא ניתן לבצע שינויים במהלך תקופת הביטוח.

 

בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה, כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחיים, וחברת הביטוח מתחייבת לשלם במקרה של  מות המבוטח את סכום הפיצוי למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה, קצבה חודשית למבוטח כחלופה למשכורת החודשית שהיה רגיל לקבל במקום עבודתו.

 

גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שהמבוטח הפקיד לאורך כול שנות עבודתו עד לגיל הפרישה.

 

סכום הכסף שיצליח העובד לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך תקופת החיסכון (מספר השנים בהן התמיד המבוטח לחסוך), רציפות החיסכון, גובה התשלומים שהועברו במהלך שנות עבודתו, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני.

 

 

bottom of page