top of page

על פי 'חוק פנסיה חובה' עלייך להסדיר עבורם פנסיה לאחר חצי שנת עבודה בנוסף לביטוח לאומי

מעסיקים עוזרת בית או מטפלת ללא ביטוח פנסיה חובה ? 

אל תיקחו סיכון. מה אומר החוק?

עובדי משק בית (עוזרות, מטפלות בילדים וכו') גם אלו המועסקים ללא 'תלוש' או חשבונית, נחשבים על פי חוק כשכירים

שיש לשלם עבורם גם ביטוח לאומי וגם פנסיה חובה.

  • אי עריכת פנסיה מסכנת אותף בתביעות של מאות אלפי שקלים מצד העובד או שאריו במקרה מוות או נכות של העובד.

  • החשיפה חלה במקרה של תאונה וגם במקרה של מחלה של העובד שאינה קשורה לעבודתו אצלך וכן מחוץ לשעות העבודה ואפילו כשהוא בחו"ל.

  • ויתור של העובד ו/או התנגדותו לעריכת הפנסיה, אפילו בכתב, אינה תקפה ולא תמנע ממנו או משאריו לתבוע אותך במקרה פטירה או נכות בעתיד.

  • גם עובד המגיע רק אחת לשבוע או שבועיים מחוייב בפנסיה.

  • גם עובד שאינו עובד עם תלוש שכר מסודר מחוייב בפנסיה.

כיצד ניתן לעשות זאת?

ניתן לערוך ולהפעיל את הביטוח אונליין

ולבצע רישום עצמאי באתר שלנו, ללא צורך בניירת.

מה אנו מציעים?

לצורך טיפול בחובה זו, חברנו עם המרכז לביטוח פנסיה חובה - גוף המתמחה בתחום זה והמאפשר את הסדרת הפנסיה דרך האינטרנט או בטלפון, ללא כל טרחה אחרת.

המרכז לביטוח פנסיה חובה (סוכנות הביטוח) גובה מהמעסיק 12 ₪

דמי טיפול חודשיים קבועים עבור השרות בהוראת קבע.

לבירורים נוספים ולהסדרת הנושא הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדי המרכז לביטוח פנסיה חובה

בטלפון 073-3340023

bottom of page